نحوه سفارش محصولات

 

 

برای سفارش محصولات گروه نرم افزاری ورسا مبلغ بسته مورد نظر خود را به یکی از شماره حساب های زیر واریز کنید و شماره فیش واریزی را برای دریافت بسته ارسال نمایید و یا با شماره پشتیبانی تماس حاصل نمایید :

  

 

 

 

 

 

                                                    

 
 

Copyright © 2009 Versa group. All rights reserved